جمله حکیمانه

جمله حکیمانه _ حقیقت

 
جمله حکیمانه از  برتولت برشت
 

 
 
آنکه حقیقت را نمی داند نادان است، آنکه حقیقت را می داند ولی انکار می کند تبهکار است.
                                                                                                        برتولت برشت
 

mehrzo.ir_hakimane جمله حکیمانه _ حقیقت

می گویند:زمانی که داری، بخور، بنوش و شادباش.
اما چگونه می توانم بخورم و بیاشامم
هنگامی که می دانم
آن چه را که خوردنی است
از دست گرسنه ای ربوده ام
و تشنه ای به لیوان آب من محتاج است برتولت برشت
مطالب مرتبط : 

>> جبران خلیل جبران

>> جملاتی گرانبها از نلسون ماندلا

>> جمله گرانبهای ابراهام لینکلن

 از سراسر وب

مقالات مرتبط

شاید برایتان جالب باشد

بسته