متن های احساسی و عاشقانه

جملاتی گرانبها برای زندگی

 
 

در دنیا همواره کسی هست که چشم براه دیگری است،

چه در میان صحرا و چه در قلب یک شهر بزرگ.((پائولو کوئیلو))

 

 

حتی تاریکترین شبها نیزپایان خواهد یافت وخورشید خواهد درخشید.

 

 

به کسی اعتماد کن که بتواند سه چیز در تو را تشخیص دهد:
اندوه پنهان شده در لبخندت را
عشق پنهان شده در عصبانیتت را
و معنایی حقیقی در سکوتت را


به دنبال کسی نباش که بتونی با اون زندگی کنی.
به دنبال کسی باش که نتونی بدون اون زندگی باش….


اشک هایی که پس از هر شکست میریزیم همان عرقی است که برای پیروزی نریخته ایم.
(آدولف هیتلر)

 

برای آنکه عمر طولانی باشد، باید آهسته زندگی کنیم.

 

 برای زندگی بهتر بیشترین ها را داشتن کافی نیست

بلکه بهترین هارا داشتن کافی است.

 

bozorg جملاتی گرانبها برای زندگی

 

 

تمام می شود
تمام ناگفته های من
فقط چند نقطه همچنان باقی می ماند …از سراسر وب

مقالات مرتبط